SAMARBEIDSAVTALE MED LÆREPLASSGARANTI

 

Avtalen har som formål å forplikte partene til å samarbeide for å få flere læreplasser innen bygg- og anleggsteknikk gjennom å

  • lette overgangen fra skole til læreplass for elevene i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk
  • øke søkningen til bygg- og anleggsteknikk i Oslo

Arena for oppfølging av avtalen er det faglige nettverket for bygg- og anleggsteknikk i Osloskolen, hvor Oslo kommune deltar med alle skoler som tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammet, og byggenæringen er representert ved opplæringskontorene.

Kriterier for å kvalifisere til garantert læreplass 

Som en del av samarbeidsavtalen, gir de underskrivende opplæringskontorer læreplassgaranti i malerfaget, murerfaget og tømrerfaget til kvalifiserte søkere fra Osloskolen som oppfyller følgende kriterier:

  • Alle fagene må være bestått
  • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
  • Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
  • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
  • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 ogVg2)