Vår digitale registrering av læretiden!

Informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning (Ifag)

Vi er glade for at vi  har fått på plass en digital timeregistrering.

Dette programmet er godkjent av myndighetenes krav til gjennomgående
dokumentasjon av opplæringen fra videregående skole til svennebrev.

Programmet inneholder timeregistrering innen samtlige moduler i læreplan VG 3 bedrift.
Videre dekker Ifag teori i samtlige moduler som lærlingene har stor nytte av.

I tillegg ligger egenvurdering med vurderingskriterier til rette når lærlingene har oppnådd
tilstrekkelig med timer i de forskjellige arbeidsoppgaver. Faglig leder i bedriftene
har også tilgang til IFag som de også kan gi sin vurdering av lærlingenes
arbeidsoppgaver.

Den mobile versjonen gir lærlingen rask tilgang til timeregistrering.

Alle samtaler, møter og kurs lagres i IFag.

Logg inn:
www.ifag.no