Språkkurs mot privatisteksamen i tømrerfaget

Har du utenlandske ansatte med mer enn 5 års praksis innen tømrerfaget, men som mangler svennebrev? I samarbeid med Oslo VO Helsfyr, Byggmesterforbundet Oslo og Akershus og Tømrer- og byggfagforeningen tilbyr vi et kurs mot privatisteksamen i tømrerteori (TMF3102).

De som har mer enn fem års praksis innen tømrerfaget men mangler svennebrevet, kan melde deg til svenneprøven etter praksiskandidatordningen. Betingelsen er at de består en skriftlig eksamen TMF3102 på norsk.

Kurset vil fokusere på:

  • Viktige ord og begrep på norsk innen tømrerfaget
  • Grunnleggende norskkunnskaper for å kunne uttrykke fagkunnskap skriftlig på norsk
  • Grunnleggende leseferdigheter for å kunne lese faglitteratur på norsk
  • Bruk av digitale tegneverktøy i tømrerfaget nødvendig for å kunne gjøre eksamensoppgaver
  • Bruk av pedagogisk programvare for å øve på norskferdigheter

Kurset starter opp 24. mars 2020 kl. 16.30 i hos Voksenopplæringen, Svovelstikka 1-3 i Oslo.

Les mer om kurset her: Invitasjon til kurs mot privatisteksamen TMF3102