Fagdag for lærlinger – oppstart bransjelære

Opplæringskontoret for tømrerfaget har et overordnet ansvar for at lærlingene våre får gode kunnskaper om alle kulepunktene i fagets læreplan. Alle våre tømrerlærlinger blir derfor innkalt til gjennomgang av bransjelære, som i utgangspunktet vil foregå som heldags undervisninger.

Som en innledning til dette, inviterer vi alle lærlinger med oppstart bransjelære i år, til fagdag på Kuben Yrkesarena:

Fagdag for lærlinger 27.08.2019