Byggmesterforbundet i Oslo og Akershus

Våre medlemmer hjelper deg!

Skal du ha utført tømrerarbeider er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundets medlemmer. Vi stiller de strengeste kvalitetskrav til byggmestre, og kun de beste får bli med i våre lister. Velger du en av disse er du trygg!

Seriøsitet

Byggmesterforbundet er en bransjeorganisasjon som jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet til tømrerfaget. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem kan du forvente håndverksmessig kvalitet.

Fagkompetanse

For å bli medlem i Byggmesterforbundet kreves kompetanse i form av mesterbrev i tømrerfaget, eller svennebrev i tømrerfaget kombinert med enten teknisk fagskole eller ingeniørutdanning.

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger

Sammen med Byggmesterforbundet sentralt driver vi kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til medlemmene slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger.

Lokal tilknytning

Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og mest sannsynlig kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet.

Skriftlighet og avtaler

Et viktig råd, enten det er en stor eller liten jobb som skal gjøres, er å alltid skrive kontrakt med beskrivelse av de arbeider som skal utføres. Det er utarbeidet standardkontrakter (Byggblanketter) i samarbeid med Standard Norge, forbrukermyndighetene og partene i byggenæringen. Byggmesterforbundets medlemmer har fri tilgang til alle byggblankettene.