Medlemskap lønner seg!

10 gode grunner for medlemskap
  1. Bli oppfattet som profesjonell og seriøs
  2. Medlemsfordeler som gir deg mer igjen på bunnlinja
  3. De beste forsikringene for din bedrift, deg selv og dine ansatte
  4. Rask orientering om bransjerelaterte nyheter i fagbladet Byggmesteren og på Medlemsnett
  5. Fagavdeling som gir råd og veiledning i faglige spørsmål og problemstillinger
  6. Nettbasert styringssystem for din bedrift
  7. Nettverk og faglig tilhørighet
  8. Juridisk bistand og veiledning med kontrakter
  9. Advokatbistand ved rettstvister og forhandlinger
  10. Bransjerelaterte kurs og foredrag

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus har også forhandlet fram egne gunstige rammeavtaler for medlemmene.

Ta kontakt for å få oversendt detaljer og rabattmatriser.

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus gjennomfører jevnlige medlemsmøter med faglig og sosialt karakter, som gir god nettverksbygging mellom våre medlemsbedrifter.

Velkommen!